roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne – objaśnienie Roboty ziemne to wydobywanie gruntu przyrodniczego , czyli gleby, jego usuwanie z pola budowy, oraz także przemieszczanie albo właściwe modelowanie. Naturalnie wszystko musi być zgodne z […]