Marketing internetowy

Marketing Strategy and Core Objectives of Product words cloudMarketing internetowy to kompleksowe działanie, którego celem może być podniesienie rozpoznawalności marki / produktu, wzrost liczby odwiedzin na internetowej stronie / w sklepie online, neutralizowanie skutków negatywnych opinii… Ty wyznaczasz nam CEL, my dobieramy niezbędne narzędzia. 

 

Marketing internetowy - kilka słów

Początkowo reklama w Internecie przyjmowała formę tzw. mailingu, czyli wysyłania reklam za pomocą poczty elektronicznej. W 1993 roku nastąpiła rewolucja – powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki. Od tej pory reklamodawcy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a sama reklama mogła przyjąć formę graficzną. Agencja marketing internetowy bardzo dynamicznie się rozwija, podobnie jak reklama o której właśnie Państwo czytacie. Druga połowa lat 90. XX wieku, to bardzo dynamiczny rozwój Internetu i technologii z nim związanych, w tym także reklamy. Jedną z popularniejszych form jaką przyjmuje reklama internetowa są banery. Oprócz nich, według badań Gemiusa najbardziej znaną formą reklamy internetowej jest mailing reklamowy. Za reklamę można uznać również ogłoszenia internetowe lub aukcje internetowe.

Zobacz również : Agencja marketing internetowy