obróbka odlewów

Maszyny CNC, dokładna oryginalna angielska nazwa tego mechanizmu to Computer Numerical Control, oddane jest przeważnie do obróbki materiałów. Maszyna działa poprzez frezowanie, przycinanie, redukcję ale też i palenie na maszynach eksploatowanych komputerowo, tak zwanych Obrabiarkach Numerycznych. Musi się jeszcze nawiązać, że pomimo iż są niezwykle nieskomplikowane w konstrukcji i obsłudze – to niemniej jednak odznaczają się niebywałą niezawodnością. Zwykle obrabiarki CNC są wyposażone w tzw. układ sterowania numerycznego, ich skład zawiera również mikrokomputer. Dzięki obecności oprogramowania komputerowego, taką skrawarkę można zupełnie swobodnie, intuicyjnie i interaktywnie zaprogramować obróbka form wtryskowych. CNC to termin który powszednio jest stosowany w relacji do obcinania materii za wsparciem komputerowo sterowanych urządzeń. Mowa jak najbardziej o takich machinach produkcyjnych jak na przykład frezarki, tokarki, czy też po prostu elektrodrążarki. Cięcie przez obrabiarki CNC umożliwia na dynamiczne, akuratne i wysoce regularne wykonanie złożonych kształtów. Dzięki temu nasza praca jest nad wyraz prostsza i bezwzględnie wzrasta komfort pracy. Pospolity postęp zmodernizowanego wytwarzania przedmiotu poprzez obrabiarki CNC wchodzi w składz faz rozplanowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania machin (CAM) i nalezytego wykonania (CNC). Mikrokomputer przy pomocy programów i sterowników CNC nadzorują pracę urządzeń. W trakcie funkcjonowania urządzenia , mikrokomputer nieprzerwanie stara komunikować się przy tym z operatorem, będącym użytkownikiem urządzenia – odbywa się to oczywiście przy użyciu wbudowanego interfejsu użytkownika. Aby cały proces obrabiania materiału był o wiele bardziej pożyteczny i przede wszystkim intuicyjny,
dziś wykorzystuje się w tym celu interfejs graficzny. Dzięki temu praca na obrabiarce jest po prostu zdecydowanie łatwiejsza. Panel obsługi obrabiarki zezwala również na wczytywanie, edycję i wykonywanie programów obróbki (G code). Interfejs umożliwia również na o wiele prostsze wprowadzanie informacji korekcyjnych narzędzi, przesuwanie układu współrzędnych (tzw. bazowanie osi), zmianę parametrów obróbki oraz śledzenie postępów programu. Wyróżniamy trzy rodzaje układów sterowania urządzeniami CNC. Pierwszy to tak zwane sterowanie punktowe – polega ono na pozycjonowaniu narzędzia w konkretnym położeniu względem przedmiotu obróbka odlewów. Drugi rodzaj to sterowanie określane często odcinkowe – realizuje ono ruchy robocze, polegające na przemieszczeniu narzędzia z zadanym posuwem, ale wyłącznie po torach równoległych do ustalonej osi współrzędnych. Trzecim rodzajem jest tak zwane sterowanie kształtowe, inaczej ciągłe, które realizuje dowolny ruch (proste, skosy, łuki, krzywe) wykonując pełny zakres figury lub bryły.