Kurtyny paskowe

Jest wiele zastosowań szeroko pojętego materiału PCV. Jedną z nich są kurtyna paskowa. Używane w wielu przemysłach między innymi: handlowych, farmaceutycznych i zakładach produkcyjnych. Kurtyny służą do: ograniczenia straty ciepła/zimna, ochrony przed przeciągami, zabezpieczenia pomieszczeń przed przedostawaniem się pyłów, kurzu, dymu, wyciszenia (redukcja poziomu hałasu o ok. 20-30 dB). Szeroki wachlarz zastosowań czyni z kurtyn […]